Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och konflikthantering

Skapad 2020-04-15 10:29 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Historia Religionskunskap Samhällskunskap
Varför bildades FN just 1945? Har det inträffat allvarliga konflikter även efter det? Hur styrs organisationen idag? Vilka dilemman ställs en organisation som FN inför i olika konflikter? Vad innebär de mänskliga rättigheterna? Hur kommer det sig att samerna räknas som nationell minoritet i Sverige och som Europas urfolk? Hur ser deras historia ut? Allt detta kommer vi kunna svara på efter att arbetsområdet avslutats!

Innehåll

FN och konflikthantering årskurs 9 

Samhällskunskap, religion, historia 


 

 

 

Vad vi kommer att lära oss om i arbetsområdet  

 • FN:s historia och hur organisationen fungerar i dag 

 • Organisationens arbete för att hantera konflikter  

 • Fördjupning av folkmordet i Rwanda – film 

 • Dilemman som FN måste hantera vid olika konflikter 

 • Fyra etiska modeller som vägledning  

 • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

 • Samernas historia och särställning i samhället 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna 

 • Film och dokumentär, genomgångar, textläsning och frågor, diskussioner, exit tickets 

 

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet 
 

Samhällskunskap 

 • Värdera och uttrycka sin ståndpunkt i samhällsfrågor med hjälp av underbyggda argument utifrån olika perspektiv 

 • Redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse samt ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen 

 • Redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter 

 

Religion 

 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar samt använda etiska begrepp och modeller 

 

Historia   

 • Resonera om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften och hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden samt vilka konsekvenser det kan få 

 

Uppgifter

 • Arbetshäfte nationella minoriteter

 • Etiska dilemman i konflikter

Matriser

Hi Re Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Hi Re Sh
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hi Re Sh
Kunskapkrav historia åk 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Historians användning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: