Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 6A kapitel 5

Skapad 2020-04-15 11:10 i Furulundsskolan Halmstad
Koll på Matematik 6A från Sanoma Utbildning
Grundskola 6 Matematik
I kapitel 5 kommer vi att arbeta med ekvationer, uttryck och problemlösning. Eleverna börjar kapitlet med att lösa ekvationer med endast en beräkning och längre fram i kapitlet får de lösa ekvationer med flera beräkningar. Eleverna får också skapa och förenkla uttryck. Sist får eleverna använda sina kunskaper om ekvationer för att lösa problem.

Innehåll

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • metoder för enkel ekvationslösning.
 • att skriva och förenkla uttryck.
 • att lösa problem med hjälp av ekvationer.

Arbetsgång

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet. För att förstärka genomgångarna använder vi Power Point och visar korta filmklipp kopplat till området.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med Ipad, miniräknare och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

likhet, algebra, obekant, ekvation, uttryck, problemlösningsmetoder och variabel

Bedömning

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards två och två. Där får eleverna resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta aktivt med problemlösning och kommer att bedöma din förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.

 

Problemlösning - att välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 6A - kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Använda en formell metod för att lösa ekvationer. Förenkla algebraiska uttryck
På provet visar du att du kan lösa någon enkel ekvation och förenkla något uttryck.
På provet visar du att du kan lösa några enkla ekvationer och förenkla några uttryck.
På provet visar du att du kan lösa flera ekvationer och förenkla flera uttryck.
Begrepp
Teckna enkla uttryck. Kapitlets begrepp.
På provet visar du att du kan teckna något enkelt uttryck och att du kan något begrepp från kapitlet.
På provet visar du att du kan teckna några uttryck och att du kan några begrepp från kapitlet.
Resonemang och kommunikation
Visa på ett tydligt sätt hur du löser olika uppgifter. Motivera en lösning. Se om svaret är rimligt.
På provet löser du någon textuppgift och du visar att svaret är rimligt. Du visar även på ett enkelt sätt hur du löser en uppgift.
På provet löser du några textuppgifter och du visar att svaren är rimliga. Du visar även på ett utvecklat och tydligt sätt hur du löser uppgifterna.
På provet löser du flera textuppgifter och du visar att svaren är rimliga. Du visar även på ett välutvecklat och tydligt sätt hur du löser uppgifterna.
Problemlösning
På provet påbörjar du eller avslutar att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter då metoden är okänd och använder effektiva metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: