Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsktalande länder

Skapad 2020-04-15 11:11 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola 5 – 6 Engelska
How does it work in different parts of the world where they speak English?

Innehåll

Genom att:

- Läsa och lyssna på texter från olika länder där engelska används som vardagsspråk

- lära dig vanliga ord och fraser för att uttrycka dig i muntliga samtal

- se och lyssna på kända barnfilmer med engelskt tal

- samtala om de texter, lyssningsövningar och filmer vi har med i undervisningen

ska du kunna:

- vara med och föra ett samtal i grupp där du 

- kan nyttja de strategier du känner till för att 

- vidareutveckla samtalet genom att både hjälpa 

och ta hjälp av andra 

- kunna samtal om de olika länderna vi gått igenom

vad som var utmärkande i de texter vi läst/hört

- samt samtala kring de filmer vi sett.

Detta kommer vi att avsluta med afternoon tea där vi i olika grupper får tillfälle att visa

våra kunskaper i att samtala och vidareutveckla de samtal som sker inom gruppen.

Uppgifter

 • Diagnos who/which

 • Diagnos who/which

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: