Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri VT- 2020 Årskurs 5

Skapad 2020-04-15 12:57 i Skulltorps skola Partille
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Det är därför viktigt att undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Denna termin kommer fokus ligga vid att lära oss mer om hanterandet av Tal och de fyra stora räknesätten, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.

Innehåll

Tal, Bråk, Decimaltal och Geometri/Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Det är därför viktigt att undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Denna termin kommer fokus ligga vid att lära oss mer om hanterandet av Tal och de fyra stora räknesätten, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.  

Mål

Tal

 • Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • Kunna räkna division med minnessiffror
 • Förstå vad som menas med negativa tal
 • Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • Kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

Bråk

 • Skriva en halv med olika bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Procent

 • Att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25

Decimaltal

 • Avrunda decimaltal till närmaste heltal
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Avgöra om dina uträkningar är rimliga

Geometri

 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

När?

Vårterminen 2020

Hur?

 • Gemensamma och elevnära genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matte borgen 5 B. 
 • Pararbete och mindre grupparbeten
 • Spel och problemlösning
 • Genom att öva på att presentera tillvägagångssätt i grupp
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna utifrån din förmåga att välja:

 • Metoder
 • Lösa problem
 • Kommunicera
 • Förstå och använda begrepp
 • Resonera om rimlighet och metodval

Utöver detta kommer vi även att göra diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: