Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1: Politiska system: demokrati och diktatur COVID-19

Skapad 2020-04-15 13:50 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur politiska system, exempelvis hur olika demokratier och diktaturer fungerar, förstå hur medborgare påverkas och påverkar dessa system och känna till de rättigheterna som folk har i olika system.

Innehåll

Vad?

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur politiska system, exempelvis hur olika demokratier och diktaturer fungerar, förstå hur medborgare påverkas och påverkar dessa system och känna till de rättigheterna som folk har i olika system.

Hur?

Planering av arbetsområde

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

v. 35
Tis

Verktyg inom samhällskunskapen: källkritik
Ev. Introduktion vad är ett politiskt system

Klipp källkritik
Ev. Påbörja Politiska system

V. 35
Tors

Forts. Vad är ett politiskt system
- demokrati och diktatur?

Politiska system forts.
Värderingsövning

V. 36
Tis

Vilka valsystem finns inom olika politiska system?

Hur fungerar Sveriges demokrati i praktiken? 

Forts. Demokratier och diktaturer  + diskussionV. 36
Tors

partiernas ideologier

Vilka partier?

V. 37
Tis

Hur ser media ut i dessa system?

Demokrati/diktatur & media

Filmklipp+ uppg

V. 37
Tors

Regering riksdag kommun landsting – hur skapas lagar och hur går det till?

Uppgift/rollspel

V. 38
Tis

Hur fungerar Europeiska unionen?Klipp EU + varför är Eu viktigt

V.38
Tors

Hur kan vi påverka politiska system?

Hur kan vi påverka regering/riksdag/kommun/landsting
Få ut “instuderingsfrågor”

V. 39
Tis

Vilka problem och hot finns inom de olika politiska systemen

Gemensam genomgång och eget arbete

V. 39
tors

Inför prov

Sammanställa vad du kan om politiska system. Träna inför provet

V. 40
Tis

Visa vad du lärt dig under kursen, samt analysera, se samband och dra slutsatser kring olika politiska system; demokrati och diktatur

Examination: Prov?

 
 

Genomgångar och andra viktiga dokument

Bedömning? 

 

Se kunskapskrav, i detta arbetsområde, under matris.

 

Uppgifter

 • Vad är en demokrati för dig?

 • Uppgift om EU i classroom

 • Prov Politiska system

 • Prov Politiska system v. 40

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Politiska system: demokrati och diktatur

E
C
A
Samhällets organisation
Kunna förklara och förstå hur samhällens politiska system (demokrati och diktatur) är uppbyggda, utifrån relevanta begrepp
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Analys likhet/skillnad
Kunna förklara och analysera olika politiska system, ex. skillnader och likheter, för och nackdelar, samt dra slutsatser utifrån detta.
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
Påverkan samhället/individer
Kunna ge exempel på hur dessa politiska system påverka medborgare men även hur medborgare kan påverka systemen.
 • Sam  -
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: