Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 9

Skapad 2020-04-15 14:09 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Vi människor är väldigt bra på att leva under olika förhållanden. Fastän vi är inte störst, snabbast eller starkast är vi mer framgångsrika än de flesta andra djur på jorden. Det kan bero på vår uppfinningsrikedom och förmågan att utveckla tekniska lösningar.

Innehåll

vecka

innehåll

Sidor i boken

Övrig information

16

Introduktion teknik

 

 

17

Teknisk design

22-31

 

18

Styr- och reglerteknik

194-203

 

19

Programmering

204-213

 

20

Teknik och energi

226-233

 

21

Teknik och energi

234-241

Inlämning teknisk lösning 22/5

22

Teknik och kulturella föreställningar

 

Inlämning asken + teknisk dokumentation 28/5

23

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

 


 

 

Konstruktionsuppgift och inlämningsuppgift arbetsprocess asken

E

C

A

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

Inlämningsuppgift – teknisk lösning

 

E

C

A

Delvis korrekt beskrivning av utvecklingen

Korrekt, men med vissa bister, beskrivning av utvecklingen

Korrekt beskrivning av utvecklingen där viktiga delar finns med

Någon drivkraft till utvecklingen och en ökad användning

Flera drivkrafter till utvecklingen och en ökad användning

Flera drivkrafter till utvecklingen och en ökad användning

Någon ekologisk konsekvens

Flera ekologiska konsekvenser

Flera ekologiska konsekvenser

Någon ekonomisk konsekvens

Flera ekonomiska konsekvenser

Flera ekonomiska konsekvenser

Någon etisk och social konsekvens

Flera etiska och sociala konsekvenser

Flera etiska och sociala konsekvenser

Enkel jämförelse med fossila bränslen

Utvecklad jämförelse med fossila bränslen

Väl utvecklad jämförelse med fossila bränslen

 

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift – biobränslen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: