Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Krönika

Skapad 2020-04-15 14:13 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi arbetar med genren Krönika. Vi arbetar med Språkvägen och Lunis.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi kommer att läsa texter i Språkvägen och på Lunis.  

Grammatik som vi kommer att träna är tempus på verb, prepositioner, pronomen och sambandsord.  

Vi kommer att fortsätta träna att sammanfatta texter.  

Varför?

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva. 

Hur?

Vi läser och lyssnar på texter. 

Vi studerar krönikor för att ta reda på vad som utmärker en krönika. 

Vi talar och samtalar om ämnet och övar på uttal.

Vi arbetar med ordkunskap och tränar på grammatik.

Vi varierar arbetssätt och med vem/vilka vi arbetar. 

Du kommer med förslag och önskemål på saker som du vill göra eller lära dig mer om. 

Bedömning 

Du kommer att göra prov i läs- och hörförståelse och du får skriva en text.

Din muntliga förmåga bedöms under samtal på lektionstid, i Google Meet. 

Matriser

SFI
Bedömning i SFI D

E
C
A
HÖRA
Du förstår information, korta nyheter, samtal, beskrivningar och när någon berättar om händelser.
Du sammanfattar enkelt.
Du förstår viktiga delar.
Du förstår nyanser och detaljer.
Du förstår enkla och tydliga meddelanden och instruktioner.
Du följer instruktioner delvis.
Du följer instruktioner på ett bra sätt
Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
LÄSA
Du läser korta berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Du sammanfattar enkelt.
Du förstår viktiga delar och kan kommentera detaljer.
Du förstår och kommenterar detaljer och nyanser.
Du förstår enkla faktatexter, tabeller och diagram.
Du resonerar på ett enkelt sätt.
Du resonerar på ett bra sätt.
Du resonerar på ett mycket bra sätt.
Du förstår korta tydliga instruktioner.
Du följer instruktioner delvis.
Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du väljer och använder en lämplig lässtrategi.
Du väljer en strategi på ett fungerande sätt.
Du väljer en lässtrategi på ett ändamålsenligt sätt.
Du väljer lässtrategi på ett effektivt sätt.
TALA
Du deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen. Du uttrycker och bemöter åsikter. Ditt deltagande för samtalen framåt.
Ditt deltagande för samtalet delvis framåt. Du uttrycker och bemöter åsikter med enkla argument. Du använder strategier som i huvudsak löser problem i kommunikationen.
Du uttrycker och bemöter åsikter med utvecklade argument. Dina strategier fungerar.
Du uttrycker och bemöter åsikter med välutvecklade argument. Ditt deltagande i samtalet fördjupar och breddar diskussionen. Dina strategier fungerar mycket bra.
Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner. Du uttrycker dig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Du pratar och berättar på ett sätt som delvis fungerar. Du talar med visst flyt och viss variation. Dina strategier fungerar delvis.
Du pratar och frågar på ett sätt som fungerar. Du talar med relativt gott flyt och variation. Din strategier fungerar.
Du pratar och frågar på ett sätt som fungerar mycket bra och gör samtalen intressanta. Du talar sammanhängande med gott flyt och med god variation. Dina strategier fungerar mycket bra.
Skriva
Du skriver enkla faktatexter samt texter om erfarenheter, intryck och åsikter.
Du skriver så att man förstår. Din struktur fungerar delvis. Du varierar ord och meningar lite. Dina strategier fungerar delvis. Du använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i dina texter.
Du skriver ganska tydligt. Din struktur fungerar. Du varierar ord och meningar ganska bra. Dina strategier fungerar. Du använder med relativt god säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.
Du skriver tydligt. Din struktur fungerar bra och du varierar ord och meningar på ett bra sätt. Dina strategier fungerar mycket bra. Du använder med god säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: