Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2020-04-15 14:49 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska
Nu ska du få arbeta med poesi på olika sätt. Du ska få läsa och analysera dikter och prova på att skriva själv. Under arbetsområdet får du också lära dig några ord och begrepp som är användbara i poesins värld.

Innehåll

Undervisning:

 • Läsa dikter tillsammans och enskilt
 • Genomgång av typiska kännetecken för poesi
 • Analysera poesi tillsammans
 • Skriva dikter
 • Kombinera dikter med bilder

Läromedel:

 • Ett kopierat häfte "Poesi"
 • s. 98-103 i läroboken Bron

Uppgiften:

 • Du ska skriva en dikt.
 • Till dikten ska du sedan själv fotografera bilder som du tycker passar ihop med diktens innehåll och budskap.
 • Skriva en text där du reflekterar över följande: Förklara hur du tycker att dikten och bilden/bilderna passar ihop. Hur tolkar du din dikt? Vad vill du förmedla? Är det en känsla, ett budskap, eller tankar du vill väcka hos läsaren? Förklara med exempel hur du visar det i dikten.                                          

 

Här är några frågor som du kan använda i arbetet med uppgiften:

Vad vill du förmedla med din dikt? Vilken känsla är det du vill ge läsaren? Hur gör du det? Vill du använda ett speciellt mönster? Ska du ha med rim? Vilket språk och ordval passar? Ska du använda liknelser eller metaforer? 

Vilken typ av bilder kan förstärka det du vill säga/förmedla med din dikt? Vilket budskap vill du förmedla med din dikt och din bild/dina bilder? Hur gör du det?

 

Du ska skriva din dikt och lägga in dina bilder i Google drive i mappen för svenska. Döp ett nytt dokument till "Poesi". Där skriver du också ner din text med dina reflektioner över hur du kopplar ihop dikten med bilden/bilderna samt hur du tolkar din dikt. Var noga med att förklara med exempel från dikten och bilden/bilderna.

 

Uppgiften ska senast vara klar senast onsdagen den 20/5-20.

 

Bedömning:

Jag bedömer ditt arbete med uppgiften enligt matrisen som följer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Poesi

E
C
A
Kombinera texttyper; samspela
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med en eller flera bilder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med flera bilder i så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med flera bilder i så att de olika delarna samspelar på ett ändamålenligt och effektivt sätt.
Reflektera kring skönlitterär text
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskapet i den egenskrivna dikten.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i den egenskrivna dikten.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskapet i den egenskrivna dikten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: