Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia - grundläggande kemi VT-20

Skapad 2020-04-15 14:59 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta området bedöms på provet följande: BEGREPP + SAMBAND RESONEMANG

Innehåll

PP Materia – kemins grunder

 

Övergripande mål och syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 

Centralt innehåll

 

Kemin i naturen

  • Enkel partikePartikelmodellen för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och 

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman genom kemiska reaktioner

 

Kemins metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Konkreta delmål

 

 • Veta att materia väger och tar plats. Känna till att materia är uppbyggt av partiklar (atomer och molekyler).

fakta grundläggande kemi och experiment

 

Kunna ge exempel på några vanliga ämnen/atomslag och känna till deras kemiska 

tecken, samt ha kunskaper om hur man kan dela in ämnen.

Lämpliga uppgifter: indelning av ämnen, kemiska tecken och fakta grundläggande kemi och  experiment ”Hetta upp mat”

 

Veta skillnaden mellan en atom och en molekyl och även skillnaden mellan grundämne 

och kemisk förening. 

Kunna ge exempel på några molekyler/ämnen som är viktiga för människan.

Indelning av ämnen, sortering materia, frågor materia och fakta grundläggande kemi

 

Veta vad en blandning och lösning är, samt hur de kan separeras

ex, luft är en gasblandning av olika molekyler, ex2 brons är en legering(blandning av kopparatomer och tennatomer), saltvatten är en lösning (salt löst i vatten)

indelning av ämnen och fakta grundläggande kemi

 

Kunna läsa en kemisk formel och beskriva vad den är uppbyggd av

ex, H2O två väteatomer en syreatom

C6H12O6 kolatomer 12 väteatomer och 6 syreatomer se. fakta grundläggande kemi

 

Förstå skillnaden mellan fysikalisk förändring (fasomvandling) och kemisk reaktion, 

samt kunna beskriva dessa begrepp med hjälp av partiklar.

lämpliga uppgifter: fysikalisk förändring och kemiska reaktioner, diskussionsfrågor  materia, fakta grundläggande kemi och alla experiment

 

 1. Fysikalisk förändring:

känna till skillnaden mellan gaser, vätskor och fast materia samt vad fasövergångarna  innebär och vad de kallas

ex, vatten kan vara i fast, flytande och gasform (experiment hetta upp vatten)

stelning, smältning, kondensering, ångbildning/kokning

 

 1. Kemisk reaktion:

Känna till att efter en kemisk reaktion har atomerna kombinerats på nya sätt och den/eller de nybildade ämnena har nya egenskaper

inga atomer försvinner i processen.

ex, experiment magnesium

lämpliga uppgifter: fysikalisk förändring och kemiska reaktioner, diskussionsfrågor  materia, fakta grundläggande kemi och experiment

 

Tänk på att partikelrörelsen alltid ökar när man värmer ett ämne. Det gör i sin tur att partiklarna tar mer plats och materian expanderar. Ibland kan det vara det enda som sker när man värmer ett ämne. OBS! Tänk på att använda partikelmodellen för att utveckla dina resonemang i området 

Arbetets upplägg och examinationer

 

Vi blandar genomgångar, praktiska och teoretiska uppgifter. Examination sker genom skriftligt prov vecka 17. Allt material finns på classroom.

 

 

Matriser

Ke
Generell bedömningsmatris kemi uppdaterad vt 16

Kemi

E
C
A
Begrepp Samband
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiskaprocesser i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: