Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

energi och elektricitet

Skapad 2020-04-15 15:23 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Teknik Fysik
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med teori kring vad elektricitet är, hur den fungerar och var den kommer ifrån och hur olika energikällor används. Du kommer att delta i diskussioner kring vad det finns för olika energiformer och vad energi egentligen är. Vi kommer även laborera kring statisk elektricitet och koppla strömkrets av batteri, ledare och lampor.

Innehåll

Energi och elektricitet

Under arbetets gång kommer du att es möjlighet att visa följande förmågor:

Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar (fysik/teknik)

 • Du kopplar en elektrisk krets så att en lampa lyser

 • Du kopplar två lampor till ett batteri i serie och som parallellkoppling

 • Du ställer frågeställningar kring hur statisk elektricitet fungerar och testar din hypoteser.

Använda utrustning (fysik)

 • Du kan använda det material vi använder när vi genomför undersökningar på ett säkert sätt

 Ha kunskap om fysikaliska fenomen och använda fysikens begrepp (fysik)

 • Du kan berätta om olika fysikaliska fenomen genom att du använder och förstår begrepp som elektricitet, sluten krets, parallellkoppling, seriekoppling, ström, elektroner, strömkälla, pluspol, minuspol, ledare, isolator, energiformer, energikällor, generator, turbin, fossila bränslen och energiprincipen

Du kan beskriva och förklara tekniska lösningar (teknik)

 • Du kan rita ett enkelt kopplingsschema med batteri, lampa, ledare(sladd) och strömbrytare

 • Du kan berätta om hur ett batteri och en lampa fungerar
 • Du berättar om hur en energikälla används och hur omvandlingen sker till elektricitet (turbin och generator)

 

Du kan beskriva och förklara energikällor och energianvändning

 • Du kan beskriva vad det är för skillnad mellan förnybara energikällor och icke förnybara energikällor och ge exempel på olika energikällor. 

 • Du berättar om hur en energikälla används och hur omvandlingen sker till elektricitet
 • Du kan berätta vad en energikälla har för nackdelar och fördelar

Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Bedömning:

Förmågor som bedöms 

Ej uppnått

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar

       

Använda utrustning

       

Ha kunskap om fysikaliska fenomen och använda fysikens begrepp

       

Du kan beskriva och förklara tekniska lösningar

       

Du kan beskriva och förklara energikällor och energianvändning

       

Du kan samtala och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

       

 

Det här är jag bra på: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Det här behöver jag träna mer på:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Hur ska jag träna på  det: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Namn: _______________________________________________________

 

Datum: ____________________________

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: