Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: BYGGA

Skapad 2020-04-15 15:16 i Parkskolan Kristianstad
Ett litet temaarbete om att konstruera och bygga med enkla medel.
Grundskola 1 Matematik Teknik
I det här arbetsområdet kommer du att få konstruera och bygga en drake i grupp. Ni kommer att genom instruktioner (både genom film och bilder) kunna bygga en drake som ni sedan testar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att
- följa en instruktion
- bygga/skapa utifrån instruktionerna 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att genom en instruktionsfilm samt bilder se tillvägagångssättet för att bygga en drake. Du kommer att ingå i en grupp där ni samarbetar för att bygga er drake. 

Vad som kommer att bedömas:

I arbetsområdet bedöms din förmåga att
-följa en instruktion och resonera om hur problem ska lösas
- avbilda utifrån instruktionerna
- dokumentera och utvärdera ditt arbete

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att samarbeta med din grupp och sedan testa er drake utomhus. Efteråt utvärderar vi tillsammans i klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: