Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar vårt samhälle?

Skapad 2020-04-15 15:21 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vem bestämmer i samhället? Vad händer med våra sopor? Vad jobbar folk med?

Innehåll

Arbetsområdet

Tillsammans ska vi ta reda på vad det är som gör att vårt samhälle fungerar på ett bra sätt. Vi arbetar med yrken och olika verksamheter i vårt samhälle, t ex sjukvård och räddningstjänst.

Arbetssätt

 • genomgångar och diskussioner
 • samtal om yrken/samhällsfunktioner
 • faktatextläsning
 • förbereda och genomföra en intervju 

Mål

Du ska kunna...

 • berätta om olika yrken och verksamheter i samhället och vad de har för funktion
 • använda och förstå expertord
 • skriva intervjufrågor och genomföra en intervju

 Bedömning

Genom att du deltar i samtal och diskussioner och att du genomför dina arbetsuppgifter bedömer vi din förmåga att:

 • berätta om olika yrken och verksamheter i samhället och vad de har för funktion
 • kunna använda och förstå expertord
 • skriva intervjufrågor och genomföra en intervju

Expertord

kommun

politiker

kommunfullmäktige

landsting

samhällsfunktioner

räddningstjänst

kommunikation

skatt

arkitekt

intervju

samhälle

renhållning

media

journalist

yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: