Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2020-04-15 15:39 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
Grundskola 7 Kemi
Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om.

Innehåll

Vilka förmågor ska du träna?

 

Vad ska du lära dig?

När vi arbetat klart med detta arbetsområde ska du kunna:

 

 1. skillnaden mellan atom och molekyl.
 2.  skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
 3. beskriva vad som kännetecknar en kemisk reaktion
 4.  använda dig av periodiska systemet
 5. några vanliga kemiska tecken
 6.  grunderna i kemisk formelskrivning såsom kemiskt tecken, molekylformel och reaktionsformel
 7. redogöra för de tre olika aggregationsformerna
 8. vad som skiljer fast-, flytande- respektive gasform på partikelnivå
 9. skillnaden mellan fysikalisk förändring (fasomvandling) och kemisk reaktion
 10. förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning
 11. förklara och ge exempel på olika blandningar såsom lösning, emulsion och uppslamning 
 12. skillnaden mellan mättad och omättad lösning
 13. beskriva hur man kan separera olika ämnen åt genom exempelvis filtrering, papperskromatografi och destillering
 14. utföra, utvärdera och dokumentera undersökningar samt hantera utrustningen på ett säkert och fungerande sätt 

 

Viktiga begrepp

Atom                                        Molekyl                                              

Grundämne                              Periodiska systemet                

Kemiskt tecken                        Kemisk formel/Molekylformel

Kemisk förening                       Kemisk reaktion                              

Reaktionsformel                       Fysikalisk förändring               

Aggregationsformer (fast, flytande, gas)      

Kondensation                           Förångning                                        

Smältning                                 Stelning

 Rent ämne                                Blandning                                

Uppslamning                            Emulsion              

Lösning                                     Mättad lösning                                   

Omättad lösning                       Dekantering                            

Sedimentering                          Indunstning

Filtrering                                   Destillation                                        

Papperskromatografi 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar, diskussioner, läsa texter, arbeta med uppgifter, se filmer och genomföra laborationer.
Vi kommer att träna på begrepp som tillhör arbetsområdet och på att använda naturvetenskaplig uttryck och begrepp på ett korrekt sätt.
Du kommer att kunna visa dina kunskaper under lektionerna i diskussioner och laborationer samt i de skriftliga kunskapsredovisningarna (laborationsrapporter och prov).

 

Bedömning 

Se matris under fliken "Bedömning".

Länkar till studi

https://app.studi.se/l/allt-bestaar-av-atomer?subject=64335

https://app.studi.se/l/atomer-kan-sitta-ihop

https://app.studi.se/l/blandningar-och-kemiska-foereningar

https://app.studi.se/l/kemisk-och-fysikalisk-foeraendring

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-del-1

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-del-2-reaktionsformler

https://app.studi.se/l/saa-skriver-du-kemi

https://app.studi.se/l/periodiska-systemet

https://app.studi.se/l/perioder-och-grupper-i-periodiska-systemet

https://app.studi.se/l/periodiska-systemets-form

https://app.studi.se/l/homogena-och-heterogena-blandningar

https://app.studi.se/l/separation-av-blandningar

https://app.studi.se/l/emulsioner

  

Genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: