Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5/6 årsgrupp

Skapad 2020-04-15 15:53 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi bildar en 5/6 årsgrupp tillsammans med Bullerbyn för att ge barnen möjlighet att stärka sammanhållningen i den gruppen som till hösten ska bli en förskoleklass.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Eftersom de barn som ska börja i förskoleklass till hösten är uppdelade på två syskonavdelningar nu, 5 på Junibacken och 5 på bullerbyn så vill vi starta en 5/6 årsgrupp för att de ska lära känna varandra bättre.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Inför kommande läsårs förskoleklass vill vi att de 10 barnen känner sig trygga och respekterade av varandra redan innan de börjar förskoleklassen.

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi kommer att träffas på tisdagar mellan 9-11.  9-10 är vi ute och leker, när de mindre barnen går ut så går vi in. 
När vi kommit in så samlas vi med en fruktstund sedan följer det en samling som även innefattar någon gruppstärkande lek. Efter det blir det fri lek fram till kl 11. 

Vi kommer att varva med att vara 2 ggr på bullerbyn och 2 ggr på junibacken osv. 
1 pedagog från respektive avdelning kommer att vara med vid dessa tillfällen.

 

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: