Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter & värme (1)

Skapad 2020-04-15 15:58 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 Fysik
Vi kommer att arbeta med rörelse, kraft, tryck & värme under vecka 12 till 21. Vi kommer att ha fokus på granska information, kommunicera och ta ställning samt att kunna använda begrepp och modeller.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Använda fysiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle

 

Konkretisering av målen 

 

Kunna diskutera frågor som rör värme, kraft och rörelse som till exempel användandet av bilbälten eller hockeyhjälm

Kunna förklara viktiga begrepp inom fysikens områden rörelse, kraft, tryck & värme

Kunna beskriva och förklara begreppen massa, volym & densitet

Kunna beskriva och förklara vad värme är 

Kunna beskriva och identifiera olika slags krafter

Kunna beskriva och förklara vad rörelse är

Kunna beskriva och förklara gravitationskraft

Kunna beskriva och förklara friktionskraft

Kunna beskriva och förklara tröghet och olika slags centralrörelser 

Kunna förklara och beskriva lyftkraft

Kunna använda mätinstrument som används under området

 

Undervisning

Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner

Texter och länkar från Clio och studi.se

Laborationer med laborationsrapporter


Vecka

1

2

3 (Laboration)

12

Introduktion

Massa, volym & densitet

Densitetslaboration

13

Värme

Värme

Värmelaboration

14

Kraft

Gravitationskraft

Laboration

15

L

O

V

16

Tyngdpunkt

Friktion

Laboration

17

Tröghet

Centralrörelse

Laboration

18

Rörelse

Rörelse

Räkna på rörelse

19

Tryck

Tryck

Bedömningsdiskussion - Grupp

20

Tryck

Lyftkraft

Laboration

21

Buffert

Buffert

Buffert

22

Buffert

Buffert

Prov

Uppgifter

 • Muntlig bedömning- kraft och rörelse och värme

 • Observation vid laboration

 • Prov - Fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Kunskaprkrav Åk 7-9

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Insatser krävs
E
C
A
1. Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med … motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
2. Diskussion
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som
till viss del för diskussionerna framåt.
för diskussionerna framåt.
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda fysiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Insatser krävs
E
C
A
10. Faktakunskaper och begrepp
Eleven har … kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ... dessa med … användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva viss
goda förklara och visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
11. Resonemang och samband
Eleven kan föra … underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på … fysikaliska samband.
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
12. Modeller och teorier
Eleven använder fysikaliska modeller på ett … fungerande sätt för att … partiklar och strålning.
i huvudsak beskriva och ge exempel på
relativt väl förklara och visa på samband kring
väl förklara och generalisera kring
14. Upptäckter
Eleven kan ….. några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
ge exempel på och beskriva
förklara och visa på samband mellan
förklara och generalisera kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: