Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-04-15 18:15 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att jobba med familjens pengar, vad skatt är och vad skattepengarna används till.

Innehåll

Stora frågor

Vad är skatter och vad används de till?

Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?

Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av välstånd och fattigdom?

Vad är levnadsstandard? Hur lever barn i olika delar av världen? Orsaker- konsekvenser?

 

Arbetssätt och undervisning

Gemensam läsning och diskussion om vad pengar i en familj ska räcka till, inkomster, utgifter och levnadsstandard.1. Läs och samtala kring s. 48-49. EPA - Vad finns det för orsaker som förklarar skillnaden mellan levnadsvillkoren på s. 49.

2. Läs s. 50-51. EPA Varför bra med månadspeng? Orsaker till olika månadspeng? Köpa ny TV, ej har pengar i familjen, vad kan man göra? Anteckna i boken.

3. Skatt Film AV-media. Läs s. 52-53. Arbetsblad s. 28. Film. EPA- Vad används skatter till?

4. Ekonomiska kretsloppet. Rollspel: Vårt samhälle. Läs s. 54-55. Arbetsblad s. 29- som exitticket.

5. Läs s. 56-57. Arbetsblad: Vem betalar? Olika löner-olika yrken- orsaker?

6. Levnadsstandard. Läs s. 58-59. Barnrum- bilder på nätet- förklarar ordet levnadsstandard. Orsaker och konsekvenser.

 

 

Visa vad du lärt dig

Slutuppgift

 

 

Tidsram

Fyra veckor.

Bedömning

Se aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: