Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skriv

Skapad 2020-04-16 07:35 i Tallbacken förskola Flen
Läs och skriv
Förskola
Vi vill väcka nyfikenhet hos barnen för bokstäver och det skrivna ordet.

Innehåll

Syfte ( varför): Att väcka barnens intresse för bokstäver, text och berättelser. Skapa olika förutsättningar i barnens språkutveckling i det svenska språket samt på modersmålen.

Mål (vad): För att läsningen ska kännas lustfylld, spännande och lärorik.

Metod ( hur): Verksamheten erbjuder biblioteksbesök där vi lånar böcker. Målet är att vi ska kunna erbjuda läsning och samtal kring böcker/ text. Dessa tillfällen kan vara planerade och spontana under dagen. Modersmålet kan vi erbjuda genom Pollyglutt.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: