Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - decimaltal

Skapad 2020-04-16 08:17 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under de här veckorna arbeta med decimaltal.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

 Vi kommer under dessa veckor arbeta med decimaltal. Vi kommer att gå igenom hur man omvandlar från bråkform till decimaltal, hur man adderar decimaltal, hur man multiplicerar decimaltal 

 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

 

 V.16-20.

 

Syfte: Varför läser vi detta?

 Syftet med området är att förstå hur bråk och decimaltal hör ihop. Syftet är också att använda matematiska metoder för att lösa uppgifter inom decimaltal samt att utveckla förmågan att resonera matematiskt. 

 

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt?

 Du ska förstå: sambandet mellan bråk och decimaltal, hur man adderar decimaltal, hur man multiplicerar decimaltal. 

 

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

 Arbeta i boken med uppgifter. Exitnotes, läxor. 

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

 Ni kommer att bedömas utifrån arbetet på lektionerna, svaren från exitnotes och läxor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: