Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik, v 19-22/20

Skapad 2020-04-16 10:07 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vältalighet, konsten att övertyga är viktigt att kunna i ett demokratiskt samhälle. Du bör både kunna hålla ett argumenterande tal/skriva en argumenterande text och bemöta ett tal du hör eller en text du läser.

Innehåll

Under våren ska du skriva en argumenterande text där du framför din åsikt i något ämne. Texten presenterar du genom att hålla ett muntligt tal. I religionen lär vi oss att använda etiska modeller för att resonera och argumentera i moraliska frågor, här får du möjlighet att träna och ytterligare visa att du kan argumentera muntligt.

 

Från Lgr 11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

- att leda samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och att planera och genomföra muntliga presentationer.

Kunskapskrav

E

Eleven kan samtala om  och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte mottagare och sammanhang.

C

Eleven kan samtala om  och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl  fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte mottagare och sammanhang.

A

Eleven kan samtala om  och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som  för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: