👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage om en arbetsplats 2020/21

Skapad 2020-04-16 11:13 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med att gå igenom och förbereda för ett reportage som ska skrivas under VT-21. Detta är en informerande tidningstext som inte är riktigt lika formell som en tidningsartikel men inte heller lika berättande som en novell. Materialet till ert reportage kommer ni hämta från en arbetsplats där ni bland annat kommer hålla en kort intervju. Detta material kommer ni sedan skriva om till en informerande berättelse om vad ni "varit på" för arbetsplats och hur den påverkats av covid-19.

Innehåll

Uppgift:

Din övergripande uppgift är att skriva ett reportage om en arbetsplats angående Covid-19. För mer detaljerad information se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning: 

I den här uppgiften bedöms dina skrivfärdigheter. Delvis bedöms din text efter hur väl den är anpassad efter formen reportage (språklig variation, att följa skrivregler och ordval). Delvis bedöms din text efter hur väl du samordnat bilder och olika typer av text (rubrik, bild, bildtext, ingress osv). Slutligen kommer ni i klassen att ge varandra kamratrespons och ni bedöms både i hur väl ni ger och i hur väl ni använder er av responsen.

 

 

Uppgifter

 • Uppgift: Skriva reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva: Reportage

Skriva texter

E
C
A
Språklig variation
Reportaget har en viss språklig variation i t.ex. meningslängd, meningsinledning och ordval. Texten är allmänt skriven och det finns en del onödig repetition.
Reportaget har en relativt god språklig variation i t.ex. meningslängd, meningsinledning och ordval. Texten är allmän, har viss onödig repetition men också precist beskrivna delar.
Reportaget har en god språklig variation i t.ex. meningslängd, meningsinledning och ordval. Texten är överlag precis och har mycket lite onödig repetition.
Textbindning
Reportaget har en enkel textbindning med i huvudsak fungerande stycken, rubriker och sammanhang.
Reportaget har relativt utvecklad textbindning med relativt fungerande stycken, rubriker och sammanhang.
Reportaget har välutvecklad textbindning med välfungerande stycken, rubriker och sammanhang
Anpassning till texttyp
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage och innehåller alla delar (t.ex. brödtext, bild och intervju). Språket är förståeligt och i huvudsak korrekt vad gäller grammatik.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage och innehåller alla delar (t.ex. brödtext, bild och intervju). Språket är relativt tydligt, formellt och relativt korrekt vad gäller grammatik.
Texten fungerar väl som ett reportage och innehåller alla delar. Språket är tydligt, formellt och korrekt vad gäller grammatik.

Söka upp, välja ut och granska källor

E
C
A
Söka och välja ut
Du har använt minst en källa om din arbetsplats. Källorna du använt är till viss del relevanta och trovärdiga.
Du har använt minst två källor om din arbetsplats och/eller covid-19. Källorna du använt är till relativt relevanta och trovärdiga.
Du har använt minst två källor om din arbetsplats och/eller covid-19. Källorna du använt är relevanta och trovärdiga.

Sammanställningar

E
C
A
Beskrivningar och förklaringar
Reportaget ger enkla beskrivningar av arbetsplatsen och förklarar på något sätt hur den påverkats av covid-19.
Reportaget ger utvecklade beskrivningar av arbetsplatsen och förklarar hur den har påverkats av covid-19.
Reportaget ger välutvecklade och nyanserade (ur flera vinklar) beskrivningar av arbetsplatsen och förklarar hur den påverkats av covid-19.
Struktur för citat
I reportaget blandas citat och brödtext på ett i huvudsak fungerade sätt (oftast stör det inte).
I reportaget blandas citat och brödtext på ett relativt väl fungerande sätt (det tillför nya vinklar och stör oftast inte).
I reportaget blandas citat och brödtext på ett väl fungerande sätt (det tillför nya vinklar och stör inte).

Kombinera text och andra typer av medier

E
C
A
I reportaget kombineras olika typer av text (t.ex. rubrik, ingress & bildtext) med bilder på ett sätt som i huvudsak förstärker och förtydligar texten.
I reportaget kombineras olika typer av text (t.ex. rubrik, ingress & bildtext) med bilder på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och förtydliga texten.
I reportaget kombineras olika typer av text (t.ex. rubrik, ingress & bildtext) med bilder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och förtydliga texten.

Ge omdömen och bearbeta text

E
C
A
Ge omdömen
Du ger enkel och framåtsyftande respons på textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du ger utvecklad och framåtsyftande respons på textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Du ger utvecklad, nyanserad och framåtsyftande respons på textens innehåll, språk och uppbyggnad.
Bearbeta texten
Du använder responsen för att förbättra din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder responsen för att förbättra din text på ett relativt välfungerande sätt.
Du använder responsen för att förbättra din text på ett välfungerande sätt.