Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-tv, årskurs 2, VT

Skapad 2020-04-16 14:57 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Kan man göra eld genom att gnida två pinnar mot varandra? Varför är det plast runt elkablar? Var hörs ljud bäst, i rymden eller på jorden? Har luft någon vikt?

Innehåll

Målet för arbetsområdet:

Du ska :

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar och använda dessa i samtal och diskussioner
 • känna till vad begreppen statisk elektricitet, friktion och ljudvågor innebär
 • känna till luften egenskaper vid olika temperaturer

Arbetssätt:

 • vi tittar på olika avsnitt av programmet NO-tv
 • vi gör förutsägelser inför kommande experiment
 • vi genomför olika experiment
 • vi dokumenterar våra undersökningar
 • vi diskuterar våra resultat och drar slutsatser

Bedömning:

 • Ditt genomförande av experiment
 • Din dokumentation
 • Samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO-tv matris åk 2, VT

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ljud
Du kan beskriva några olika sorters ljud.
Du kan förklara skillnaden mellan buller och toner.
Du kan förklara begreppet ljudvågor.
Friktion
Du känner till begreppet friktion.
Du kan berätta: -att det går fortare att åka kälke nerför en snökulle än en gräskulle för olika ytor har olika friktion.
Du kan förklara: -varför det går fortare att åka kälke nerför en snökulle än en gräskulle,
Statisk elektricitet
Du känner till begreppet statisk elektricitet.
Du kan nämna några situationer i vardagen där statisk elektricitet uppkommer.
Du kan förklara statisk elektricitet genom att använda dig av begreppen elektroner och negativ laddning.
Luft
Du kan nämna någon egenskap hos luft.
Du vet att luft kan upplevas på olika vis trots att den inte syns.
Du kan ge exempel på egenskaper hos luft utifrån egna iakttagelser: -luft tar plats -varm luft tar mer plats än kall luft -luft består av något -luft gör motstånd
Metoder och arbetssätt
Fältstudier och undersökningar
Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Du kan utifrån muntliga instruktioner utföra enkla fältstudier och undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat självständigt utföra fältstudier och undersökningar utifrån muntliga och skriftliga instruktioner.
Metoder och arbetssätt
Jämföra resultat samt Dokumentera
Du kan göra en förutsägelse och sedan deltaga i en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: