Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor

Skapad 2020-04-16 14:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
En upptäckt är det när någon får tidigare okänd kunskap. En uppfinning är det när någon upptäcker en användningsmöjlighet. För att upptäckterna skall klassas som vetenskap genomgår de experiment eller andra tester av andra forskare. Denna process kan ta lång tid.

Innehåll

 

Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse

för människans levnadsvillkor.

 

Syfte och mål med arbetsområde

 • Att utveckla förmågan att beskriva vad centrala naturvetenskapliga upptäckter har haft för betydelse för människans levnadsvillkor.

 • Använda sig av begreppet levnadsvillkor inom naturvetenskapen.

 

 

Bedömningsuppgift:

1.     Välj och utgå från en genom historien viktig vetenskaplig upptäckt. Alla i klassen väljer helst olika. Du kan välja från förslagslistan nedan eller komma med ett eget förslag.

2.    Starta arbetet enligt nedanstående arbetsgång.

3.   När du är färdig med din text LÄMNA IN här på unikum! 400-600 ord.

4. Skapa också en hemsida på Google Sites där du berättar för klassen om din naturvetenskapliga upptäckt. Lägg länk i uppgiften tillsammans med din text.

 

Gruppuppgift för klassen; hur gör man en intressant hemsida?

 

 

TID

Fyra hela lektioner används!! Det är inte tänkt att du skall jobba hemma. Om du missar någon av de utlagda lektionerna så måste du ta igen lektionen hemma. Sista lektionstillfället tittar klassen gemensamt på era hemsidor.

 

Arbetsgång

Din text kan delas in i olika stycken med följande rubriker:

 

1.      Historik.

En historisk beskrivning av din naturvetenskapliga upptäckt, samt naturvetenskapliga fakta om upptäckten.

2.      Behov.

En redogörelse  av behovet eller orsakerna som gav upphov till din naturvetenskapliga upptäckt. Vad fanns innan din upptäckt? Hur gjorde man innan upptäckten?

3.      Utveckling.

Hur har din vetenskapliga upptäckt utvecklats? Finns fler användningsområden?Fördelar nackdelar?

4.      Konsekvenser.

Vilka konsekvenser har din naturvetenskapliga upptäckt för individ, samhälle och miljö. Finns både positiva och negativa konsekvenser? Förklara.

5.      Betydelse.

Vilken betydelse har din naturvetenskapliga upptäckt för individ, samhälle och miljö idag? Vad har vi för nytta av upptäckten? Kommer vi ha någon nytta av upptäckten i framtiden? Kan upptäckten ersättas med något bättre? Resonera.

 

6. Källor.

 

Exempel på Naturvetenskapliga upptäckter.

Det koperniska systemet; gravitation; vaccin mot smittkoppor; atomen; bakterier och utvecklandet av antibiotika; penicillin; pastörisering; elektricitet; evolutionen; det periodiska systemet; röntgenstrålar; elektroner; relativitetsteorin; kvantteorin; big bang-teorin; P-pillret; teflon; LSD; atombomben; DNA; HIV/AIDS; Coronavirus.

Uppfinningar:

Hjulet; spiken; kompassen; tryckpressen; förbränningsmotorn; telefonen; glödlampan; internet 

Uppgifter

 • Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor. Skriv din text här (400-600 ord). Lägg även länk till din hemsida här.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: