Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten - Svenska/Idrott & hälsa

Skapad 2020-04-16 15:47 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
XXXX
Grundskola 6 Idrott och hälsa Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att jobba teoretiskt om allemansrätten under fyra veckor. Du kommer att få lära dig om allemansrätten samt skriva en beskrivande text.

Innehåll

Syfte/varför

Hur: lektionsinnehåll och arbetssätt 

Vi kommer att se kortare filmer, läsa gemensam/enskilt olika faktatexter som handlar om Allemansrätten.  Du kommer att skriva en beskrivande text i slutet på arbetsområdet för att visa dina kunskaper. 

Mål/Bedömning: Hur,när, på vilket sätt?

IDH 

Hur? Du kommer att få samla in fakta genom texter och filmer. Därefter ska du sammanställa dina kunskaper i en beskrivande text. 

När? Du kommer att träna på IDH lektioner samt SV. 

På vilket sätt?  Du bedöms på de kunskaper och reflektioner som du visar i din text du lämnar in.

 

SV

Hur? Du kommer att få träna på struktur samt språkliga drag i en typisk beskrivande text. 

När? Vi kommer att repetera detta under SV lektioner, du kommer även att få möjlighet att skriva på din text. 

På vilket sätt? Du kommer att bedömas på din delaktighet under lektioner samt på den text som du lämnar in. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: