Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2020-04-17 09:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Förklarande texter förklarar hur och varför saker händer. Vi hittar dem ofta i t.ex. NO- och SO-böcker.

Innehåll

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

skriva en förklarande text, som innehåller rubrik, inledning, förklaring och källhänvisning till minst en källa. Texten är skriven med dina egna ord. I texten finns några begrepp som hör till ämnet du skrivit om och sambandsord. 

- förtydliga din förklarande text med någon passande bild. 

 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

skriva en förklarande text, som innehåller rubrik, inledning, förklaring och källhänvisning till minst en källa. Texten är skriven med dina egna ord. I texten finns flera begrepp som hör till ämnet du skrivit om och väl fungerande sambandsord. 

- förtydliga din beskrivande text med flera passande bilder. 

 

 

 

Begrepp: 

Förklarande text, inledning, förklaring, källa, källhänvisning, begrepp, tankekarta, sambandsord: som en följd av detta, alltså, på grund av detta, på så sätt, följaktligen, för att, därför att, eftersom, nämligen

Förmågor

- Begreppsförmåga (känna till begreppen som hör till beskrivande texter, men även använda ämnesspecifika begrepp om dina texters ämnen. Förstå hur begreppen hör ihop) 

- Förmåga att hantera information (samla och sortera information, avgöra källors tillförlitlighet)

- Kommunikativ förmåga (formulera egna meningar utifrån den fakta du samlat)

- Analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, att förklara samband)

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsform: 

Vi kommer att titta på förklarande texter i grupp för att sedan skapa en tillsammans. Därefter kommer du att få skriva en beskrivande text tillsammans med en kompis.

Vi kommer träna på att använda oss av tankekartor för att sortera fakta och planera en förklarande text.

Vi kommer läsa förklarande texter och svara på frågor om dem, ex. i läromedlet Läsförståelse A. 

 

 

Material: 

Läsförståelse A, Koll på NO 4 mm.

 

Dokumentation och bedömning

I slutet av arbetsområdet ska du tillsammans med en klasskompis skriva en egen förklarande text med de delar som ska finnas med (se ovan). 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: