Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska år 3

Skapad 2020-04-17 13:58 i Harbo skola Heby
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
svenska år 3

Innehåll

Nationella proven blev inställda 2020, men vi har använt oss av dem för att se vad vi kan och vad  vi behöver bli bättre på .

Matriser

Sv SvA
Nationella prov - Svenska åk 3 2020

Eleven ska beträffande läsning

(Delprov B) Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text. Kravnivå 13 av 18 poäng
(Delprov C) Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext. Kravnivå 13 av 18.
(Delprov D) Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning.
(Delprov E) Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev.

Eleven ska beträffande skrivning

(Delprov F) Prövar elevens förmåga att skriva berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
(Delprov G) Prövar elevens förmåga att skriva berättande text. Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Eleven kan på minst tre ställen i sin berättande text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
(Delprov H) Prövar elevens förmåga att skriva faktatext. Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden ska finnas med i texten och användas korrekt.

Eleven ska beträffande tal och samtal

(Delprov A) Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: