Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 17-21 Arbetsliv och 1800-tal

Skapad 2020-04-17 17:00 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Nu är det dags att börja förbereda sig inför arbetslivet: vi skriver jobbansökningar som fångar arbetsgivarens intresse och reportage om olika intressanta yrken. Eftersom det är tema 1800-tal för årskurs 8 den här perioden så ska vi bekanta oss med fyra svenska kända 1800-talsförfattare och deras texter. Från och med nu ligger alla uppgifter i Teams, där de också ska lämnas in.

Innehåll

Onsdag

Gå igenom veckans planering i Skolplattformen. 

Vägen till jobbet och CV 

Läs texten Söka arbete tillsammans och arbeta med diskussionsfrågorna

Uppgift: skriv ditt CV och personliga brev. Lämna in i Teams.

 

Introduktion av Litteraturhistoria 1800-tal:

Läs  och se film om realismen

 

Introduktion av skrivuppgiften Reportage: välj ett yrke att skriva om

 

Torsdag

Reportage: vad är det? Genomgång med exempel. 

Arbeta enskilt: Planera texten och börja skriv.

 

1800-talets litteraturhistoria:

Selma Lagerlöf och Gustav Fröding

Läs texter av författarna och diskutera i små grupper.

 

Fredag

Arbeta med intervju och reportage: Intervjua, ta bilder och skriv.

 

1800-talets litteraturhistoria: 

Hjalmar Söderberg

Läs text av författaren och diskutera i små grupper.

 

Måndag

Arbeta med reportage: skriv. 

 

1800-talets litteraturhistoria: 

Läs och se film om August Strindberg.

 

Tisdag

Arbeta med Strindbergs drama Fröken Julie.

Skrivuppgift med litteraturanalys.

 

Skriv klart reportaget och redovisa i små grupper.

Lämna in ditt reportage i Teams.

Matriser

Sv
Svenska vecka 17-21 Arbetsliv och 1800-tal

Insats krävs
E
C
A
Skriva Reportage och CV
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Litteratur: tolka budskap
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur: koppla till författarens liv ochsamtid
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: