Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-04-18 20:57 i Fontinskolan Kungälv
En planering för att arbeta med argumenterande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Argumentera betyder att man vill förklara varför man tycker något och gärna övertyga andra om att också tycka så. Man kan argumentera muntligt eller genom att skriva en text. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hur du kan framföra dina åsikter skriftligt och på så sätt försöka övertyga andra.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Hur en argumenterande text är uppbyggd

* Att framföra dina åsikter med argument

* Skriva minst en argumenterande text

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

Begrepp: argument, argumenterande text, åsikt, inledning, tes, budskap, argument, stödargument, motargument, sammanfattning, avslutning

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Formulera och kommunicera

* Anpassa

* Urskilja och följa

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Se film från studi om argumenterande text

* Gemensamt gå igenom vad en argumenterande text är och hur den är uppbyggd

* Titta på exempeltexter tillsammans

* Träna på att argumentera

* Skriva minst en argumenterande text i par eller på egen hand

 

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Muntligt vid diskussioner på lektioner

* Skriftligt när du lämnar in din argumenterande text

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

* Ditt användande av begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Jag presenterar min tes och skriver minst en åsikt.
Jag presenterar min tes och skriver minst två åsikter.
Jag presenterar min tes och skriver minst tre åsikter.
Argument
Jag ger en kort bakgrund till min åsikt och förstärker med minst ett argument.
Jag ger en längre bakgrund till min åsikt och förstärker med minst två argument.
Jag ger en längre bakgrund till min åsikt och förstärker med minst tre argument.
Struktur
Jag delar in min text i minst tre olika stycken.
Jag delar in min text i mer än tre olika stycken.
Jag delar in min text och varje argument har ett eget stycke.
Sambandsord
Jag startar och sätter ihop minst en mening var med sambandsord.
Jag startar och sätter ihop minst två meningar var med sambandsord.
Jag startar och sätter ihop minst tre meningar var med sambandsord.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Verb
Jag skriver verben i presens.
Jag skriver verben i presens i nästan hela texten.
Jag skriver verben i presens i hela texten.
Strategier
Jag läser igenom det jag har skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt.
Jag läser igenom det jag har skrivit och ber också någon annan att läsa.
Jag läser igenom det jag skrivit flera gånger och ber minst två personer att läsa.
Bearbetning
Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag gör förbättringar innan jag lämnar in min text.
Jag gör många förbättringar innan jag lämnar in min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: