Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö Veta år 4

Skapad 2020-04-19 08:58 i Veta skola Mjölby
Följa en växts livscykel från frö till frö.
Grundskola 4 Biologi
Vi ska följa en växt från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om bin och samspelet i naturen mellan växter och djur.

Innehåll

1. Beskrivning av arbetsområde

Följa en växts livscykel från frö till frö.

Planera en egen undersökning baserad på egen hypotes.

Vi kommer även att lära oss fakta om frön, plantering, gallring, pollinering, bin, blommors olika delar och skörd.

2. Mål för arbetsområde

Få undervisning om:

 • vad en växt behöver.
 • frön och blommans delar, samt växters anpassning till olika miljöer. 
 • om en växts livscykel.
 • hur ett bisamhälle fungerar samt hur bin och blommor samspelar med varandra, pollination. 
 • växternas användning och påverkan av människan, livsvillkor och syn på naturen. 
 • forskares upptäckter, t.ex. Linnè och Darwin. 
 • planering och dokumentation av undersökningar

Det här ska du lära dig: 

 • utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar. 
 • förklara hur fröer gror
 • förklara fotsyntesen
 • förklara pollinering
 • förklara hur växterna samspelar med andra organismer, t.ex. när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering
 • beskriva vilken nytta växterna har för människan
 • berätta om någon vetenskaplig upptäckt och hur det har påverkat människans levnadsvilkor och syn på naturen. 
 • utveckla dig i att samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen. 

3. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om en växts (åkerkålens) livscykel.
 • berätta något om ett bisamhälle och hur bin och blommor samspelar i naturen.
 • veta vad en växt behöver.
 • beskriva fröspridning och pollinering
 • hur aktivt du deltar i olika moment så som genomgångar, experiment, praktiska moment och dokumentationer.
 • planera och dokumentera enkla undersökningar i text och bild.
 • jämföra egna och andras resultat

4. Undervisning

Du kommer att så och sköta om åkerkål, och förhoppningsvis även skörda.( Växtens livscykel) Du kommer att göra förutsägelser om dina frön och plantor, dokumentera med text och bild. Du kommer att få höra berättas om bisamhällen. Du kommer att få "leka bi" och pollinera dina blommor. Du kommer förhoppningsvis att få skörda och se din avkastning. Du kommer att få se film om frön och fröspridning. Du kommer att få ta reda på fakta om naturvetenskapliga upptäckter i naturen.

Du kommer ställa en hypotes om vad en växt behöver och genomföra en undersökning som bevisar det. Du kommer att dokumentera arbetet med text och bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Frö till frö Veta år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Genomför och planerar undersökningar av växter och bin
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. .
Jag genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Skriver och ritar om undersökningarna
 • Bi  A 6
 • Ke  A 6
Jag skriver och ritar på ett enkelt sätt om mina undersökningar med viss hjälp.
Jag skriver och ritar om mina undersökningar.
Jag skriver och ritar utförligt om mina undersökningar och deras resultat.
Ekologiska samband
Ger exempel på ekologiska samband - hur växter och djur hör ihop. Använder biologins begrepp (t.ex. fotosyntes, pollinera, ståndare, pistill).
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan ge exempel på några ekologiska samband och använder enkla ord i mina förklaringar.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder några av biologins begrepp.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder flera av biologins begrepp.
Jämför sina och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader
Jag kan jämföra min växt med någon annans och enkelt berätta om skillnader och likheter.
Jag kan jämföra min växt med någon annans och berätta om skillnader och likheter.
Jag kan jämföra min växt med någon annans och berätta om skillnader och likheter på ett utförligt sätt.
Ställa hypotes och planera undersökning
 • Bi
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag kan med hjälp formulera en hypotes som efter bearbetning kan användas i undersökning
Jag kan formulera en hypotes som efter viss bearbetning kan användas i undersökning.
Jag kan formulera en hypotes och använda den i undersökning.
Dra slutsats
 • Bi
 • Bi  4-6
Jag kan med viss hjälp dra en slutsats av min undersökning som delvis svarar mot hypotesen
Jag kan dra slutsats av min undersökning som svarar mot hypotesen.
Jag kan dra slutsats av min undersökning som svarar mot hypotesen och föra ett utvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: