Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, vårterminen 2020, åk 5

Skapad 2020-04-19 10:12 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med skrivprojektet Huset, där du får skriva en skönlitterär berättelse på 10 kapitel. Vi arbetar dessutom med argumenterade texter, både tillsammans och enskilt. Vi tränar även vidare på olika grammatiska delar inom det svenska språket genom läromedlet Språklära. Dessutom fortsätter vi med högläsning, både i klassen och med läsning för tvåorna samt egenläsning där vi tränar på att skriva bokrecensioner. Dessa redovisas senare för klassen genom muntliga presentationer.

Innehåll

Hur vi kommer att arbeta:

- utifrån pågående teman under terminen arbeta med texttypers syfte, struktur och språkliga drag (narrativa- (berättande), fakta- och argumenterande text). 

- träna oss i att skriva narrativa och berättande texter med stödmallar (narrativ text=Huset, dockteater, argumenterade text, faktatext).

- träna oss i att bearbeta våra texter utifrån stödmallar i syfte att förtydliga och utveckla texterna vidare.

- arbeta med cirkelmodellen med de olika texttyperna och träna med olika skrivövningar, både gemensamt, parvis och enskilt.

- ha genomgångar och gemensamma träningstillfällen kring den grammatik som är kopplad till de texttyper vi arbetar med samt utifrån läromedlet Språkskrinet.

- träna oss i att högläsa och sedan berätta om texter och böcker som ni läst/läser och reflektera kring dem.

- samtala och ha muntliga övningar för att träna oss i  muntliga presentationer.

 

Bedömningen avser din förmåga att:

 - kunna skriva narrativ text, faktatext och argumenterande text med rätt struktur och språkliga drag.

- bearbeta din text utifrån stödmall och respons för ökad tydlighet och kvalitet 

- ge enkla omdömen om texters innehåll och språk till en kamrat utifrån stödmallar. 

-  variera meningar, ord och ordfölj i dina texter. 

- använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och skiljetecken.

- i berättande text använda dig av gestaltande beskrivningar för att göra texten mer innehållsrik och intressant.

 

 - läsa längre texter med flyt.

- göra enkla sammanfattningar av texter du läst.

- utifrån egna erfarenheter tolka budskap i texter du läser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: