Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2020-04-19 14:58 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Planering för Bildlektioner åk.4-6
Grundskola 4 – 6 Bild
Använd din skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser! Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva. I undervisningen i bild får du skapa och tolka egna och andras bilder. Du ska göra och presentera egna bilder med olika metoder och material. Du ska ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Innehåll

Mål för arbetet:
Se matris.

 

Undervisning/ arbetssätt:
Du kommer lära dig genom att:

 • - Skapa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter i en kombination av nytillkommen kunskap.
 • - Skapa bilder med hjälp av olika metoder och material.
 • - Analysera bilder och dra slutsater.
 • - Presentera och berätta med och om dina bilder.

Då vi arbetar tematisk kommer du att skapa utifrån våra arbetsområden: Natur och ekologi, Varg, Polarön, Medeltiden och Vasatiden, 

 

Elevinflytande:

Du kommer att kunna följa och påverka din kunskapsutveckling genom lärandematriser. 

 

Bedömning: 

Du kommer att bedömas under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bild

1
2
3
4
Berätta med bilder
 • Bl  A 6
Du kan med stöd skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med och vad någon tycker. Med stöd gör du budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklande bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt
Tekniker, verktyg och material
 • Bl  A 6
Du kan med stöd använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
 • Bl  A 6
Du kan med stöd sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer med bilder
 • Bl  A 6
Du kan med stöd hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du kan med stöd återanvända bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Arbetsprocessen
 • Bl  A 6
Du kan med stöd hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Redovisning
 • Bl  A 6
Du kan med stöd redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion
 • Bl  A 6
Du kan med stöd ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Föra resonemang
 • Bl  A 6
Du kan med stöd diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Med stöd beskriver du hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: