Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strindberg möter Svensson

Skapad 2020-04-19 20:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Genom att närläsa och jämföra två korta texter av August Strindberg och Amanda Svensson ska du få träna på både litterär analys, källhantering och vetenskapligt skrivande.

Uppgifter

  • Skriva pm

Matriser

Sve
Strindberg möter Svensson

betyget E
betyget C
betyget A
samla info till vetenskaplig text
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär.
disponera och anpassa texten
Din text är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Den är dessutom till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Din text är sammanhängande och väldisponerad. Den är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Din text är sammanhängande och väldisponerad. Den är dessutom väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
använda källor
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik ... Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik ... Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik ... Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
skriva korrekt och varierat
... samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
... samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
... samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
analysera litteratur
Du kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom belägg från texterna.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema ur flera perspektiv. I analysen använder du med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: