Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår jord, hur världsdelar och världshav ligger i förhållande till varandra. Väderstreck. Vegetationsområden.

Skapad 2020-04-19 20:11 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola F
Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Väderstreck. Olika vegetationsområden och klimatzoner.

Innehåll

 Åledsskolan 19/20                                                                                                                                                                                      Ål01A

SO-planering v. 16-23

Att leva i världen

  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Att undersöka verkligheten

  • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Område                   Begrepp                                               Arbetssätt

v.16

Jorden

Världsdelar

Kontinenter

Repetera världskartan vilka världsdelar och världshav vi har och var de ligger.

Visa en världskarta som visar våra olika klimatzoner och var de finns.

Film om savannen.

 genomgång, samtal, film

v.17

Världsdelen

Afrika

Studera en Atlas om var Afrika ligger, vilka världsdelar och världshav det gränsar till.

Se vilka klimatzoner som finns där.

Välja ut ett land i Afrika och rita deras flagga samt ett djur som lever i Afrika. 

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

läsa egen text/se på bilder på iPad

v.18

Världsdelen

Asien

Studera en Atlas om var Asien ligger, vilka världsdelar och världshav det gränsar till.

Se vilka klimatzoner som finns där.

Välja ut ett land i Asien och rita deras flagga samt ett djur som lever i Asien.

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

läsa egen text/se på bilder på iPad

v.19

Världsdelen

Europa

Studera en Atlas om var Europa ligger, vilka världsdelar och världshav det gränsar till.

Se vilka klimatzoner som finns där.

Välja ut ett land i Europa och rita deras flagga samt ett djur som lever i Europa.

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

läsa egen text/se på bilder på iPad

v.20

Världsdelen

Nordamerika

Studera en Atlas om var Nordamerika ligger, vilka världsdelar och världshav det gränsar till.

Se vilka klimatzoner som finns där.

Välja ut ett land i Nordamerika och rita deras flagga samt ett djur som lever i Nordamerika.

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

läsa egen text/se på bilder på iPad

v.21

Världsdelen

Sydamerika

Studera en Atlas om var Sydamerika ligger, vilka världsdelar och världshav det gränsar till.

Se vilka klimatzoner som finns där.

Välja ut ett land i Sydamerika och rita deras flagga samt ett djur som lever i Syrdamerika.

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

läsa egen text/se på bilder på iPad

v.22

Världsdelen

Oceanien

Studera en Atlas om var Oceanien och Antarktis ligger, vilka världsdelar och världshav de gränsar till.

Se vilka klimatzoner som finns där.

Välja ut ett land i Oceanien och rita deras flagga samt ett djur som lever i Oceanien och ett djur som lever i Antarktis

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

läsa egen text/se på bilder på iPad

v.23

Våra väderstreck

Studera och diskutera om vilka olika väderstreck vi har. Hur vi kan beskriva geografiska platsers läge i förhållande till varandra med hjälp av denna kunskap.

genomgång, samtal, film

skriva/rita egen text i häfte

se i en Atlas

 

Mål att kunna efter vecka 23

Kunna placera ut våra sju världsdelar och tre världshav på rätt plats 

·        Kunna berätta om några olika världsdelar vilka klimatzoner de har,

      om något land och djur från den världsdelen de väljer.

·        Kunna våra fyra väderstreck

 

 vecka 16-23

 Begrepp att kunna:

·         kontinent (stor geografisk sammanhängande landmassa)

·         världsdel (gränsdragning som vi människor gjort)

·         ocean (världshav)

·         klimatzon

·         väderstreck (Norr, Öster, Söder, Väster)

·         kom ihåg ramsa medsols (Nallen Öppnar Sin Väska)

 

Videolänkar:

Världsdelar och världshav? (6:01)

https://www.youtube.com/watch?v=bxPOt1a8m1M

 

Världsdelar och världshav? (Gåspennan  3:09) MUSIK

https://www.youtube.com/watch?v=Vw9ntZMx-Fs

 

Film om våra olika klimatzoner  (5:22)

https://app.studi.se/l/jordens-klimatzoner

 

Jordens öknar (2:45)

https://www.youtube.com/watch?v=mKqQ8QOz1oM

 

Jämförelse dromedar och kamel, engelsk text (2:00)

https://www.youtube.com/watch?v=qYXyCzpVOss

 

Savann (33:37)

https://www.youtube.com/watch?v=3289oqk6zug

 

En resa bland korallreven (2:00)

https://www.youtube.com/watch?v=S2Urhm4bLbk

 

Nordens djur (taiga) - Björn, varg, järv och havsörn (7:25)

https://www.youtube.com/watch?v=fRyioPKWibg

 

Tundra, engelsk text/tal (2:16)

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+tundra&docid=608033060895197761&mid=0497035AABC21311209F0497035AABC21311209F&view=detail&FORM=VIRE

 

kort om Afrika (5:28)

https://www.youtube.com/watch?v=4C8DXlZKFk4

 

kort om Asien (5,07)

https://www.youtube.com/watch?v=C9_GeGIJ6tI

 

kort om Europa (3:54)

https://www.youtube.com/watch?v=35Ub7xcCCE0

 

kort om Nordamerika (4:30)

https://www.youtube.com/watch?v=D1qRkUxowKY

 

kort om Sydamerika (5:20)

https://www.youtube.com/watch?v=89Ih0vw8jlI

 

kort om Oceanien (4:38)

https://www.youtube.com/watch?v=V6xZ_qCZec4

 

Våra väderstreck (3:25)

https://www.youtube.com/watch?v=XU1cslsv32s

 

 

Övningslänkar

https://www.elevspel.se/amnen/geografi/

 

https://skolplus.se/lessons/127

  

 

 

 


 

 

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: