Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens aktionsforskning vår-sommar 2020

Skapad 2020-04-20 08:09 i Kristinedal Stenungsund
Förskola
Pedagogernas nyfikenhetsfråga: Hur kan vi använda böcker som en metod att nå större språklighet?

Innehåll

Vart ska vi?

Vi vill utmana och utveckla språkligheten hos barnen på Rödhaken. Utefter varje barns behov kommer vi att utmana språkbruket hos barnen

 

Förskolans läroplan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. S. 14.

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

AktionskforskningsfrågaVilket utvecklingsområde skall utvärderas?

”Hur kan vi använda böcker som en metod att nå större språklighet?”

 

Hur gör vi?

Genom att dela gruppen i tre läsgrupper kommer vi att möta varje barn på dess egen språkliga nivå.

Vi kommer att arbeta med samma bok i alla tre grupperna och vi kommer att försöka sammanfoga våra gruppers processer till ett gemensamt tema för de aktiviteter som kommer att ske övrig tid på avdelningen.

 

Process

Vi börjar med att kartlägga  barnens språklighet. Detta görs i samtal och diskussioner under avdelningens planeringar. Utefter dessa diskussioner kommer vi att dela in barnen i tre grupper där barnens behov av språklig utmaning ligger till grund. 

Grupperna kommer att tilldelas en plats att läsa på och denna kommer att vara samma vid alla tillfällen. Vid läsplattan kommer det att bli en dokumentationsruta att sätta upp/ställa material som hör till processen kring sagan.

 

Planera och motivera aktion

Vi har valt boken om ”Alla tre inne på förskolan Ärtan”

 

 

Resonera kring valda verktyg i processen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: