Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren och naturen under vår och försommar

Skapad 2020-04-20 08:34 i Sunnansjö förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi tittar vad som händer med naturen under vår och försommar.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi har böcker på avdelningen som handlar om insekter och djur, barnen visar ett stort intresse för dessa.

När vi är utomhus visar de ett stort intresse för fåglar och småkryp i vår närhet.

Barnen visar även ett intresse för skogen och vill gärna gå dit.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få chansen att upptäcka och undersöka växter och djur i vår närmiljö.

Barnen ska få möjlighet att lära sig namnet på några växter, djur och insekter. 

Vi tittar även vad som händer när årstiderna växlar.

Vi arbetar mot några av målen i kapitel 2.2 Utveckling och lärande i Lpfö

 

  


Hur gör vi?

Vi börjar med att gå ut och utforskar naturen tillsammans med barnen. 

Vi tar med oss verktyg, luppar, lärplattor, böcker och "ägget" för att ge barnen möjlighet att undersöka och få veta mer om det vi ser och hittar.

Vi låter barnen dokumentera det vi upptäcker.

Vi använder oss av hjälpfrågor för att skapa en diskussion och få barnen delaktiga i processen.

 • Vad händer i naturen när våren/sommaren kommer?
 • Vad händer på förskolegården?
 • Hur märker man när det är vår/sommar?
 • Vad kan man göra på våren/sommaren?
 • Vad har man för kläder på sig på våren/sommaren?

Vad väcker vi för tankar och funderingar?

På avdelningen skriver vi ut bilder och fortsätter diskutera om det vi sett ute. 

 

 

Hur blev det?

Vi har stimulerat barnens intresse för djur och natur och de undersöker med stort intresse. Vi har gått på promenad (en och samma sträcka) och tittat på hur vår och försommar kommit. Vi har med hjälp av ägget utforskat djur och barnen har med hjälp av luppar fångat djur som de kunnat titta på. Hjälpfrågorna vi tänkt använda oss utav var överflödiga då barnen haft massor av tankar och funderingar omkring det vi har sett. Barnen kommer nu gärna och visar om de hittat någon växt eller något djur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: