Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2020-04-20 09:03 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Kemi Biologi Fysik
I detta arbetsområde läser vi om luftens egenskaper, om luftens betydelse för allt levande och vad som händer när vi släpper ut luftföroreningar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av system.

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Tid

Vecka 17- ca 22.

Arbetssätt

-Lärarledda genomgångar och diskussioner utifrån teorin i vår lärobok, Boken om fysik och kemi s 48-53, 58-60.
-Filmer.
-Undersökningar och dokumentation av dessa.
-Skriftliga uppgifter.

Konkreta mål

Elevens ska ha kunskap om:
-vad luft består av,
-hur luften kan påverka oss människor
-vilka egenskaper luft har
-hur luft påverkar väder och vind
-fotosyntesen och luft
-varför det kommer ut föroreningar i luften och vilka skador det orsakar
-vad vi kan göra för att minska föroreningarna och få en bättre luft och miljö
-hur man gör när man genomför en undersökning

Bedömning

Deltagande i diskussioner och genomgångar.

Bedömning av arbetet med undersökningarna.

Bedömning av skriftliga uppgifter och dokumentation av enklare undersökningar.

Skriftliga förhör 1-2 st.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: