Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk åk 8

Skapad 2011-11-23 14:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I västvärlden idag finns en överkonsumtion, vi handlar mer än vi behöver. Kan vi använda gamla material för att tillverka nya?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska utifrån inspirationsmaterial och kunskap om materials miljöpåverkan ”göra något nytt av något gammalt”. Skissa på ett slöjdföremål och planera sedan för vilka/vilket material som ska användas. Du kan t ex använda ett urvuxet plagg hemifrån eller rester från ”lapplådan”. Gör anteckningar om mått, storlek mm på skissen för att kunna använda den som planering. I arbetet följer du sedan lämpliga arbetsbeskrivningar till de delar det finns, alt fundera på egna lösningar. Efter varje lektion för du dagboksanteckningar om hur du har tänkt och vad du har gjort. När ditt slöjdföremål är färdigt ska du ge omdöme om arbetsprocessen, detta görs i slöjdportfolio på nätet. Vilka "textila situationer" i världen bör förändras? Varför? Har ditt materialval gjort någon inverkan?

Undervisning

 • • Hantverkstekniker såsom maskinsömnad, vävning m fl utifrån elevens val
 • • Hur jag kan använda min skiss som planering
 • • Hur jag ritar och arbetar efter mönsterdelar
 • • Bomull och hur den påverkar miljön
 • • Textilarbetarens situation i världen
 • • Vad vi kan göra för att bidra till bra miljö: miljömärkningar, återvunna material mm

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • • formge och framställa slöjdföremål
 • • följa instruktioner
 • • välja tillvägagångssätt
 • • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
 • • ge omdöme om arbetsinsatsen

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Återbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formgivning
Du har på ett enkelt sätt gjort en skiss och formgett ett föremål.
Du har på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt gjort en skiss och formgett ett föremål.
Du har på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt gjort skisser och formgett ett föremål
Du har på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt gjort skisser och formgett ett föremål.
Framställning
Hantera redskap, verktyg och maskiner. Genomgångar
Du klarar att hantera någon teknik, redskap och maskin. Du är inte tillräckligt uppmärksam vid genomgångar eller tycker att det är svårt. Du får instruktion vid bordet på alla delar du ska genomföra.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner. Du gör detta utifrån genomgång och ytterligare instruktion vid bordet på de flesta delar.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt. Du gör detta utifrån genomgång och ytterligare instruktion vid bordet på vissa delar.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du gör detta självständigt utifrån genomgång och skriftliga instruktioner
Instruktioner
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och jag berättar för dig vad som menas.
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och pratar om vad som menas.
Du behöver hjälp att tolka vissa delar i den skriftliga instruktionen
Du klarar att följa de skriftliga instruktionerna självständigt.
Formulera handlingsalternativ
Välja tillvägagångssätt Planering
Du bidrar inte till att formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utifrån din planering och/eller instruktion formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Utifrån din planering och/eller instruktion formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Din dokumentation är bristfällig vad det gäller arbetsprocess och slöjdbegrepp
Du har till viss del dokumenterat din arbetsprocess utan att använda grundläggande slöjdbegrepp.
Du har dokumenterat din arbetsprocess och använt de grundläggande slöjdbegreppen
Du har på ett utförligt sätt dokumenterat din arbetsprocess och använt de grundläggande slöjdbegreppen.
Omdöme om arbetsinsatsen
Du har inte reflekterat över din arbetsinsats eller dess samband med föremålets kvalitet.
Du har enkelt kommenterat sambandet mellan din arbetsinsats och föremålets kvalitet.
Du har berättat om sambandet mellan din arbetsinsats och föremålets kvalitet.
Du har på ett realistiskt sätt berättat om sambandet mellan din arbetsinsats och föremålens kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: