Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning åk 7 Vt 20

Skapad 2020-04-20 09:53 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 9 Svenska
Vi har jobbat med olika muntliga övningar och avslutar det hela med att göra en muntlig redovisning om ett givet ämne inför klassen.

Innehåll

Muntlig redovisning

Många tycker det är jobbigt att stå och hålla redovisning inför klassen av många olika anledningar. Därför kommer vi jobba med olika muntliga övingar där ni får träna på att komma över rädslan inför att göra bort sig inför andra. Det hela avslutas med att du gör en muntlig presentation framför klassen på ca 2 min där du försöker tänka på de sakerna vi har pratat om.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera sig och kommunicera i tal.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska träna din förmåga att framföra en muntlig presentation där du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Hur?

Vi kommer att arbeta med detta under några lektioner (ca 2 veckor).

Vi kommer att titta på "Tungan rätt i mun" där vi får tips och idéer kring hur vi ska tänka när vi ska tala inför andra. 

Vi kommer att göra flera olika muntliga övningar.

Slutligen kommer du enskilt planera, skriva och öva på en redovisning (ca 2 min) om ett ämne som jag ger dig. 

 

Detta kommer bedömas

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
    Sv  E 9

Matriser

Sv
Muntlig redovsining

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kommunikation
Du läser mestadels innantill men tittar ibland upp med flackande blick.
Du har ögonkontakt med några och riktar det du säger mot publiken.
Du har stabil ögonkontakt med alla och läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Inledning/ avslutning
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserade. Ditt avslut är inte så tydligt att publiken självmant förstår att det är slut.
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna. Du har ett tydligt avslut som gör att publiken förstår när du är klar.
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer. Ditt avslut är tydligt och passande för innehållet och det råder ingen tvekan på att talet är slut.
Innehåll
Du är något otydlig i din struktur och hoppar mellan olika saker.
Du har en tydlig röd tråd från början till slut.
Du har en tydlig, klar och strukturerad röd tråd igenom hela talet.
Kroppsspråk
Du är osäker på hur du ska stå och röra dig. Du gör små "tics" som upprepas under hela presentationen.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert. Du använder ett medvetet kroppsspråk för att förstärka det du säger.
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt.
Språket
Du talar snabbt och har svårt att få ett flyt och variation i din röst.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt.
Du varierar tempo och tonläge och vet när du ska lägga in pauser för att fängsla publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: