Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7 vt 2020

Skapad 2020-04-20 10:25 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Vi lär oss statistik, baserat på Mattedirekt åk 7.
Grundskola 7 Matematik
Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera information som presenteras.

Innehåll

Tidsperiod: 17-23

När du har arbetat med det här området ska du kunna: 

 • hämta fakta ur tabeller och rita tabeller
 • beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagam
 • presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar

Eget arbete med rutinuppgifter

Presentation av undersökning

Prov i slutet av kapitlet

 

 Planering

Kapitel 6 Statistik

 

 Plats för tabell....

 

Kunskapskrav och bedömning

 

Du kommer att bli bedömd på:

 

 • ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt

 • din förmåga att föra diskussioner framåt

 • presentation av undersökning
 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häfte samt på skriftligt prov

 

Dessa begrepp behöver du kunna:

Tabell, kolumn, rad, tabellhuvud, frekvens, frekvenstabell, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, spridningsmått, variationsbredd, stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, vågrät axel och lodrät axel.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: