Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik & Språk

Skapad 2020-04-20 10:29 i Vedums förskola Vara
Förskola
Att väcka barnens nyfikenhet och intresse för läsning, språk och matematik

Innehåll

 

 

Matematik och språk

 

 

 

 

 

Mål enligt Lpfö:

 

# intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och ifrågasätta och samtala om dessa.

 

# ett nyanserat talspråk och ordförråd samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang

 

#intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

 

 

Metod:

 

·        Former

 

·        Kroppsuppfattning

 

·        Synliggör varje barn, även de som inte är här och räknar dem i samlingen

 

·        Räknar på olika språk, både framlänges och baklänges

 

·        Sånger, rim och ramsor, musik och rytmik tillsammans med Pettson och Findus

 

·        Prepositioner på ett lekfullt sätt, tex Findus

 

·        Sortera olika saker.

 

·        Polyglutt kommer att användas mer.

 

·        Visar på hur vi kan göra bokstäver på olika sätt, rita i sanden, snön. Göra bokstäver med pinnar i skogen.

 

·        Beeboten lär oss att vänta på sin tur, hur vi ska använda pilarna för att komma fram till målet.

 

·        Lugn lärmiljö för läsning

 

·        Återkopplar processer på stora skärmen, ex när vi kommer hem från skogen. Diskuterar vad vi gjorde och lärde oss

 

·        Findus kommer och hälsar på i skogen med olika språk och matematikuppdrag.

 

·        Vi bakar och lär oss olika matematiska begrepp

 

·        Vi använder Tecken som stöd i det mesta vi gör och har beställt böcker med tecken

 

·        Sign up på youtube använder vi flitigt för att lära oss tecken till sånger.

 

·        Använder oss av alla sinnen

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: