Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2020-04-20 12:11 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi utför olika sorters experiment tillsammans med barnen som en del av vårt tema känsel. Här fokuseras på syn, känna och upplevelse.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen har visat intresse för enkla kemiska processer och upplevelser. Barnen förstår vad de olika föremålen vi använder oss av är och att något händer när de blandas eller hälls i tillsammans. 

Vi jobbar vidare med synen och att få uppleva saker tillsammans. Utforska hur de olika materialen känns och vad vi kan göra med dom.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Vi vill att barnen ska förstå att något sker när saker blandas eller att de inte vill blandas pga olika densitet. Därför är det bra att göra samma experiment flera gånger om, repetera. Vi vill att olika begrepp som används vid experimenten ska vara bekanta för dom tidigt. Vi vill att barnen ska uppleva att saker och ting kan kännas olika. Ex vatten och olja.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Vi utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där barnen lär sig av varandra med varandra och tillsammans med oss pedagoger. 

Vi använder oss av vatten, karamellfärg, olja och ibland brustabletter. Mjöl & babyolja. Vatten, olja, karamellfärg och ljus sirap.

Miljön är i ett av våra lekrum men det går att ta med sig experimenten ut. 

 

 Experiment

 "Lavalampa"

"Månsand"

 "Olika densitet"

"Det regnar färg"

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: