Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyck till! - Argumenterande text

Skapad 2020-04-20 13:00 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande och eleverna får skriva en egen argumenterande text om en energikälla
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Argumenterande text. Vi kommer att lära oss hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av, vilka knep och vilken verbform man brukar använda. Arbetsområdet avslutas med att ni kommer att skriva en egen argumenterande text om ett gemensamt ämne.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna komparera adjektiv och veta namnen på komparationsformerna.
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar texten
 • Veta vad imperativ är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
 • Skriva och organisera en argumenterande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för just argumenterande texter.
Vi arbetar med Zick-Zack Skrivrummet där vi får tillfälle att öva på grammatiken.
I slutet av området ska alla skriva en egen argumenterande text som kommer att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Argumenterande text

--->
--->
Tes
Texten har en allmän tes.
Texten har en tydlig tes där den som skriver visar sin åsikt i frågan/ämnet. Texten innehåller uttryck som t.ex.: Jag tycker/anser... Enligt min mening...
Argument
Texten har minst ett argument.
Texten har flera (ca 3) argument. Texten innehåller exempel, fakta eller egna upplevelser som stöder argumenten.
Avslutning
Texten har en kort avslutning som t.ex. handlar om det sista argumentet.
Texten har en utförlig avslutning med: - en sammanfattning av alla argument. - det viktigaste argumentet lyfts fram. - tesen upprepas.
Språk
Förhållandevis god språklig variation - ordvalet är relativt varierat - meningsbyggnaden är relativ korrekt och relativt varierad
God språklig variation - ordvalet är passande och höjer kvaliteten - meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få fel i användning av skiljetecken - relativt få stavfel som inte stör läsningen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: