Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetera och befästa ordförråd och grammatik

Skapad 2020-04-20 13:14 i Fyllingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under den andra halvan av vårterminen arbetar vi med att repetera grammatik och grundläggande ordförråd, för att öka vår säkerhet i att uttrycka oss och förstå spanska. Terminen kommer att avslutas med skolverkets ämnesprov i läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion.

Innehåll

Mål: Vad ska jag lära mig?

 • Repetera och befästa kunskaper i spansk grammatik: verbformerna presens, perfekt och futurum, samt gerundium, och även adjektivets böjning och placering, genitivbildning etc.
 • Repetera siffror, månader, årstider, veckodagar, färger, beskriva utseende, kläder, djur, familjemedlemmar, osv
 • Träna på vad vanliga yrken heter på spanska
 • Öva på att läsa och förstå texter på en för årskursen avpassad nivå.
 • Lära nya verb, ord och uttryck
 • Att uttrycka mig sammanhängande i text i olika tempus, kring vardagsnära ämnen.

Syfte: Varför ska jag göra detta?

 • För att utveckla mitt ordförråd på spanska
 • För att utveckla min förmåga att uttrycka mig både muntligt och skriftligt, samt 
 • Att utveckla min förmåga att kommunicera på spanska i tal och skrift.

Arbetsgång: Hur arbetar vi upp arbetet?

 • Gemensamma genomgångar på tavlan
 • Arbete med texter och övningar, både självständigt och par/ gruppvis
 • Öva på att skriva texter, och få feedback av läraren.
 • Glosläxor på Quizlet
 • Självstudier på tex Duolingo och Lyricstraining, för att stärka ordkunskap och hörförståelse.

Redovisning och bedömning: Hur visar jag min kunskap, och hur blir jag bedömd?

 • Läraren observerar och bedömer löpande det arbete som sker på lektionerna.
 • I slutet av terminen kommer vi även att genomföra Skolbankens prov i spanska för åk 9 gällande hörförståelse, läsförståelse och skriftlig framställning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: