Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering VT 21 - Medioteket

Skapad 2020-04-20 13:37 i 222221 Testförskola Skolplattformen Stockholm Kungsholmen
Förskola
På Medioteket har vi arbetat med skog och natur. Barngruppen har undersökt djuren som finns i vår närmiljö. Vi kommer fortsätta fokusera på skog och natur och kommer arbeta med naturen inne och ute. Tillsammans med barngruppen kommer vi att utforska närmiljön och dokumentera den tillsammans.

Innehåll

Bakgrund/Nuläge

På en vecka hinner det hända mycket i naturen. Svamparna på en viss stubbe har ändrat färg sedan sist. För att inte tala om lönnen på vägen till skogen. Skogsutflykt med gruppen betyder långsamma promenader och många stopp. Vi hinner knappt ut genom gårdsgrindarna förrän barnen stannar och studerar snäckor, sniglar, kastanjer och ekollon. Pedagoger och barn fotograferar, tar upp bilder från tidigare utflykter och låter barnen jämföra. Detta har varit uppskattat i barngruppen och vi kommer fortsätta mer med det. För att få in naturen på avdelningen kommer vi utveckla vårt arbete kring digitala verktyg med barnen. 

Projektet - Skog och Natur

För att arbeta vidare med projektet kommer vi att arbeta med digitala verktyg. Digitala verktyg används på ett sätt som ger utökade möjligheter till barnens lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och får bekanta sig med programmering. Vi kommer arbeta med digitalisering i vårt tema och påminna oss om denna punkt för att kunna höja oss till nivå 4. När vi lyfter in digitala verktyg och arbetsmetoder i förskolan måste vi fundera över varför och hur vi ska använda dem. Digital kompetens är så mycket mer än metoder och verktyg, det är ett förhållningssätt som vi behöver reflektera och diskutera i arbetslaget.

Vi har fått inspiration från naturskyddsföreningens sida kring att låta barn få uppleva och lära i naturen.  

Artikel från naturskyddsföreningen - läs gärna för att få en bättre insikt i vår planering.

Arbetssätt:

Vi har blivit inspirerade av olika naturfilmen, och denna film var startskottet för oss och vi har bestämt att göra en skogspromenad för att visa vad vi stöter på i skogen men även till alla barn på förskolan. Så att alla kan få uppleva skogens tillsammans. Denna idé kom från barngruppen och de har redan nu gjort planer på kring vilka ställen vi ska besöka och vad vi ska filma. Vi kommer med spänning ta med oss digitala verktyg ut i skogen för att se vad vi kan filma och föra tillbaka tillsammans.

 

 

Reflektion:

Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Se över arbete och sammanställ era reflektioner och analyser längst ner i planeringen under ytan "Reflektion och analys" och svara på frågorna:

 • Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker dom det, barnens reflektioner?
 • Vilket lärande ser ni hos barnen?
 • Vad går bra och mindre bra?
 • Planering framåt, Hur går vi vidare och varför? 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: