Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Color monster - Second Step

Skapad 2020-04-20 13:39 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
We are using "The Color Monster" book as a tool to support working the emotions and feelings with the kids. We use different colours to identify different emotions. Vi använder boken "The Color monster" som ett verktyg för att stödja arbeta känslor och känslor med barnen. Vi använder olika färger för att identifiera olika känslor.

Innehåll

 Goals:
 • To identify the emotions by using different colors.

 • To help the kids to express themselves. 

 • Be aware of why we feel sad, happy, ungry...

 

 How are we going to work?
 1. Reading the “Color monster” book to introduce the kids the theme.

 2. Introducing, one at a time a different emotion/feeling by using one of the colors monsters.

 3. “How do you feel today?”.  During the circle time we ask the ask the kids about their feelings. Using the colors monsters as a support to help them to choose one of the feelings /  colors. 

 4. Creating a calm corner where the kids can go when they need to calm down.

 5. Talking about different feelings during our daily routines and relating them with other activities and events. 

 

Mål

 • Att identifiera känslorna genom att använda olika färger.

 • Att hjälpa barnen att uttrycka sig.

 • Vara medvetna om varför vi känner oss ledsna, glada, arga ...

 

 Hur ska va jobba?

1. Läser boken "Color Monster" på Svenska för att introducera barnen temat.

2. Vi presenterar en annan känsla en i taget genom att använda en av färg mostrarna.

3. "Hur mår du idag?" Under montering frågar vi barnen om deras känslor. Använda färgerna monster som ett stöd för att hjälpa dem att välja en av känslorna / färgerna.

4. Skapa ett lugnt hörn där barnen kan gå när om de behöver lugna sig.

5. Att prata om olika känslor under våra dagliga rutiner och relatera dem till andra aktiviteter som vi kan ha. 

 

Other material or tools / annat verktyg eller material:

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: