Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2020-04-20 13:47 i Galaxens förskola Helsingborg
Förskola
Odling med fokus på barns delaktighet

Innehåll

Bakgrund: 

Barnen visade ett stort intresse för pallkragarna på gården, vi började samtala om vad som fanns i dem och vad vi skulle vilja ha i dem.  Dagen efter hade flera barn kärnor och fröer med sig till förskolan.

Syfte/mål:

Vi vill tillsammans med barnen ta reda på vad som behövs för att frön/kärnor ska växa upp och bli plantor. Plantor som förhoppningsvis ger skörd. Stärka gemenskapen i gruppen eftersom vi har något gemensamt att ta hand om.

Metod:

·      Vi kommer att använda oss av de fröer och kärnor som barnen tagit med sig hemifrån.

·      Vi kommer att tillsammans välja ut det vi ska, så i pallkragen.

·      Barnen kommer att få så någonting som de sedan får ta med sig hem. 

·      Vi kommer att så vissa saker direkt i pallkragen och vissa ska vi för odla inomhus i små krukor.

·      Vi kommer att läsa om odling i böcker som vi lånat på biblioteket.

·      Vi kommer att hjälpas åt att ta hand om det vi odlar.

·      Vi kommer att dekorera en kruka till vår planta som vi ska ta hem.

·       Vi kommer att dokumentera barnens och pedagogernas tankar och reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: