Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B kap 3

Skapad 2020-04-20 14:28 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel ska vi lära oss att omvandla enheter. Vi arbetar med enheterna längd, vikt och volym.

Innehåll

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

 • Känna till några vanliga prefix t. ex milli, centi och deci
 • Reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda
 • Hantera enhetsbyten

 

Hur ska vi arbeta:

 • Självständigt i boken
 • Samarbeta i både mindre och större grupper 
 • Problemlösningar, individuellt och tillsammans i olika gruppformer
 • Träna på att förklara hur vi tänker och resonerar inför andra
 • Gemensamma genomgångar 
 • Läxor och prov

 

På lektionerna måste du:

 • Kunna arbeta självständig och ta ansvar för att vara i fas
 • Be om hjälp när du inte förstår
 • Lyssna och vara engagerad vid genomgångar
 • Lyssna på kamrater och vara delaktig i grupparbeten 

 

Begrepp:

 • decimalform
 • decimaltecken
 • tiondel
 • hundradel
 • deci, centi, milli
 • kilo
 • omvandla

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Enhetsomvandla

Behöver träna mer
Når målen
Når längre
Enhetsomvandla
Du kan enhetsomvandla olika längdenheter. mm, cm, dm, m och km
Du kan enhetsomvandla olika viktenheter. g, hg och kg
Du kan enhetsomvandla olika volymenheter. ml, cl, dl och l.
Uppskatta längder
Du kan uppskattat längder på vardagliga saker
Uppskatta volymer
Du kan uppskatta vardagsföremåls volymer.
Lösa textuppgifter
Du kan förstå och lösa enklare textuppgifter.
Du visar med hjälp av bilder, ord eller siffror så andra förstår dina tankegångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: