Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krok av plattstål

Skapad 2020-04-20 14:43 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola 5 Slöjd
I den här uppgiften ska du få prova på att arbeta i plattstål. Du får forma en eller flera krokar som sedan ska sättas upp på en träplatta. Det kan bli en hängare med många krokar kanske till hela familjen eller med bara en krok. Du bestämmer.

Innehåll

Målet med undervisningen

I arbetet ska du få utveckla dina färdigheter att bearbeta metall. Uppgiften syftar till att ge dig kunskap och förståelse för materialet och dess möjligheter. Du ska få kunskap om hur det bearbetas och kan formas med enkla verktyg och tekniker. Du kommer utveckla dina kunskaper i att hantera verktyg och tekniker som framför allt är kopplade till arbetet i metall.

 Så här ska vi arbeta

Eleven väljer hur många krokar hen vill ha på sin hängare.

Eleven gör en tredimensionell mall av kroken av pappersremsa och ståltråd innan arbetet i plattstål tar vid.

Eleven har en skriftlig instruktion med bilder som stöd men kommer få instruktioner både enskilt och i grupp efter behov.

Eleven skriver loggbok varje lektion där eleven reflekterar och beskriver sitt lärande. Reflektion och utvärdering kan anpassas till individen där så nödvändigt.

När arbetena är färdiga gör eleven utvärdering där hen får beskriva de viktigaste verktygen och lärdomarna som eleven tar med sig ifrån arbetet.

 

 

Det här ska bedömas

Bedömning sker löpande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: