Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa rörelse av vind och vatten

Skapad 2020-04-20 15:44 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Teknik
Vi kommer att utgå från tekniska lösningar på Medeltiden och eleverna kommer att få konstruera mekanismer som utnyttjar vind och vatten som drivkraft och omvandlar detta till för människan användbar rörelse.

Innehåll

Mål

 • Veta hur man skapar konstruktioner som använder vind och vatten samt innehåller rörelse
 • Känna till hur man kan förändra en rörelse
 • Resonera kring orsaker till teknikutveckling förr och nu

Viktiga ord och begrepp

 • fästpunkt
 • vridningspunkt
 • mekanism
 • lös axel, fast axel
 • länk
 • linjär rörelse
 • bågformad rörelse
 • roterande rörelse
 • rem
 • vajer
 • vingar
 • skovlar

Viktiga frågor:

Hur kan man fånga vind och vatten för att göra om det till en rörelse?

Hur förändrade vattenkvarnar och väderkvarnar livet för den Medeltida människan?

Varför uppstod behovet av kvarnarna under den här historiska perioden?

Hur ser kvarnar ut idag?                                

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: