Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska förskolan, pööpötits uppföljningsperiod 2, Projektavstämning

Skapad 2020-04-20 17:18 i 133121 Förskolan Finska förskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring vart är vi på väg och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Vad har vi gjort så här långt - och varför?

 • Vi har intervjuat barnen för att se vart de befinner sig i förhållande till projektfrågan: Vad kan vi odla på förskolan? Vi har gjort en mindmap på svaren. Detta för att kunna följa lärandet och utvecklingen för projektet samt för att se och höra vart intresset hos barnen ligger.
 • Vi har tittat på filmen "springvals" för att få en upplevelse av växtens växtkraft och för att använda digitala verktyg i lärandet. • Vi har odlat påskgräs och ärtor. Vi har även smakat på ärtskotten. Detta då både ärtor och påskgräs har en fördel med att växa fort. Barnen fick se utvecklingen på riktigt i en snabb takt.
 • Vi har förberett sättpotatisar för odling.
 • Vi har inspekterat gårdens växter, insekter och möjligheter för odling.
 • Vi har förberett för plantering av solrosor (köpt frön, jord och planteringskrukor)
 • En del av barnen har ritat ner sina tankar om odling, frön och att växa och gro.
 • Vi har undersökt en av vårens första blommor; vitsippan genom att måla av dessa.
 • Vi har planterat i gamla mjölkpaket för att visa på återvinning.

       

 

Vad ser vi för förändrat kunnande/lärande/utveckling bland barnen? 

 • Barnen vet vad en vitsippa är och hur den ser ut.
 • Barnen vet att växter och blommor behöver vatten, jord och sol för att växa.
 • Barnen vet att det växer blommor från frön
 • Barnen vet det är möjligt att plantera på förskolan
 • Barnen vet att det mat man planterat går att äta och smaka på.


Hur vill vi gå vidare - och varför?

 • Alla barn kommer att få plantera och ta ansvar över en varsin solros, detta för att barnen ska lära sig om att ta hand om levande ting.
 • Barnen kommer att få titta på blommor, växter och djur med luppar, detta för att få upptäcka sådant som vi med ögat inte kan se.
 • Vi kommer sätta upp QR-koder med filmklipp av blommor och växer, detta för att få in digitala verktyg i lärandet samt för att barnen ska kunna se processen från frö till blomma i sin helhet.
 • Vi odlar potatis som vi sedan tillagar och äter. Detta för att barnen ska få förståelse för vart potatisen kommer ifrån och för att barnen ska utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? 

 • På avdelningen ses många olika planteringar och vid fönsterblecken ses olika blommor som barnen plockat.
 • På väggen finns vår mindmap över barnens tankar.
 • På väggen har vi teckningar av silverfiskar som barnen hittat
 • Målningar av vitsippor syns utomhus på gården

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: