Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - och kommunikation

Skapad 2020-04-20 17:53 i Gula husets förskola Bollnäs
Förskola
I denna planering kommer vi att redogöra för hur vi på gula huset kommer att arbeta kring språk och kommunikation terminen 20/21. Mer ingående planering kommer avdelningsvis.

Innehåll

Syfte: 

Vårt syfte med denna planering är att barnen ska få möjlighet att upptäcka och utveckla olika former av kommunikation. 

Mål:

Vårt mål med denna planering är att alla barn i slutet av terminen ska våga kommunicera med varandra. Samt att komma till tals och bli lyssnade på. 

Tillvägagångssätt: 

Vi kommer att arbeta mer med bildstöd och teckenstöd samt dela in barnen i mindre grupper. Detta för att alla barn ska ha möjlighet att våga/kunna komma till tals. Vi vill även arbeta med språkstimulans i den dagliga verksamheten, genom exempelvis samtal. Vi kommer att analysera, reflektera och utvärdera arbetet löpande.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: